ออมสินใจดี จัดรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 20 รางวัล

เป็นอีกหนึ่งข่าวดี เนื่องจากทางธนาคารออมสิน ใจป้ำได้จัดรางวัลพิเศษ 1 ล้าน บาท 20 รางวัล ทางด้าน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ออก 2 แคมเปญเงินฝาก

เพื่อส่งเสริมการออมส่งท้ายปี ซึ่งจูงใจด้วยดอกเบี้ยสูงและร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ โดยแคมเปญแรกได้แก่

เงินฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ธนาคารจัดรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ฝากสลากฯ ระหว่าง

วันที่ 2 พ.ย. – 29 ธ.ค.2564 โดยได้ร่วมลุ้นเงินรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล

(ไม่รวมรางวัลที่ออกปกติประจำ ทุกเดือน) ซึ่งจะทำการออกรางวัล 2 ครั้ง ในวันที่ 1 ธ.ค.64

จำนวน 10 รางวัล และ วันที่ 30 ธ.ค.64 อีก 10 รางวัล

ทั้งนี้ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี (แบบใบสลาก) ราคาหน่วยละ 100 บาท กำหนดผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดา

อายุ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ฝากได้ที่สาขาธนาคารออมสิน ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดมีระยะเวลา

การฝาก 2 ปี มีสิทธิลุ้นถูกรางวัลเลขสลากรวม 24 ครั้ง กำหนดออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน มีรางวัลสูงสุด

รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 5,000,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ รวมถึงรางวัลเลขท้ายเมื่อฝากครบกำหนดจะได้

รับดอกเบี้ยอีกหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนผู้ฝากขั้นต่ำเมื่อสลากครบกำหนดเฉลี่ยต่อปี

ตามจำนวนเงินฝาก ตั้งแต่ 0.05-0.35% ต่อปี ผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยและเงินรางวัลจะได้รับการยกเว้นภาษี

สำหรับแคมเปญเงินฝากตัวที่ 2 ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.425% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 5 เดือน และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.475% ต่อปีจ่าย

ดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 8 เดือน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประเภทเดียวกันในตลาดขณะนี้

รวมถึงผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษีฝากได้ทั้ง

บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินฝากต่อรายโดยมีระยะเวลาเปิดรับฝากตั้งแต่

วันที่ 1 – 30 พ.ย. 2564 นี้เท่านั้น

ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เพื่อให้ผู้กู้นำไปใช้จ่ายหรือชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ

สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

สามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายละเอียดและคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อมีดังนี้

1.คุณสมบัติผู้กู้

•เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลง

กับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)

•มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น

ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

•เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

•ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

2.จำนวนเงินให้กู้,อัตราดอกเบี้ยเงินกู้,ระยะเวลาชำระเงินกู้

•ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท

•MRR – 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่

ละหน่วยงานปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563)

•ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

Facebook Comments Box