ผู้ประกันตนมาตรา 33 โอนเข้าบัญชีแล้ว

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการจะเช็คสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่สี

แดงเข้ม 13 จังหวัด ที่ยื่น “ทบทวนสิทธิ” ไปก่อนหน้านี้ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวย า

นายจ้างและผู้ประกันตนได้ที่นี่ https://www.sso.go.th/eform_news/ โดยเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64

พบว่าเงินโอนเข้าให้แล้วในบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาช น

ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊กแจ้งข่าวประกันสังคม โพสต์ข้อความระบุว่า โอนเงินเยียวย าประกันสังคมแล้ว กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ

ที่เหลือ รับเงิน 5,000-10,000 บาท สำหรับสถานะสีเขียวเมื่อเช็คสิทธิ ณ วันที่ 3 พ.ย. 64

โดยกลุ่ม “ผู้ประกันตน” กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มตกหล่นในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ในกลุ่มกิจการ/อาชีพ 9 กิจการ

ซึ่งทางประกันสังคมเริ่มทยอยประกาศผล การยื่นทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 3-10 พ.ย. 64 ทางเว็บไซต์

และจะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวย าให้แก่ผู้ประกันอย่ างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์,แจ้งข่าวประกันสังคม

Facebook Comments Box