เปิดลงทะเบียน สินเชื่อ ธกส. วงเงิน 10,000 บาท อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อ ธกส. วงเงิน 10,000 บาท อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชน นับเป็นอีกหนึ่ง มาตรการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยจะมีวงเงินสินเชื่อ รวม 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้ยืม

 • มีความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
 • เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างการเกษตร
 • ที่มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายละเอียดวงเงินกู้ยืม

 • ระยะเวลาการชําระหนี้ชําระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชําระต้นเงินและปลอดชําระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชําระเสร็จไม่เกิน 3 ปี
 • ให้กู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • หลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • ระยะเวลาขอกู้โครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • ระยะเวลาการชําระหนี้ชําระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชําระต้นเงินและปลอดชําระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชําระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี

เงื่อนไขการพิจารณา

 • ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร
 • ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

วิธีสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธ.ก.ส.

1. สมัคร Line officialBAAC Family

2. เลือกเมนู COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ Call Center 02 555 0555

ขออบคุณข้อมูลจากธนาคาร ธกส.

Facebook Comments Box