เปิดสินเชื่อ ธกส. ช่วยเหลือเกษตรรายละไม่เกิน 1 แสนบาท

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีบัญชีของทางธนาคาร ธ.ก.ส. เนื่องจากทางด้าน ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อ A-Cash Gold ช่วยเหลือเกษตรกร รายละไม่เกิน 1 แสนบาท

ธ.ก.ส. เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold เสริมสภาพคล่องในการลงทุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนให้กับลูกค้า

หวังช่วยลดปัญหาและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก

เงื่อนไขการกู้เงินสินเชื่อ A-Cash Gold ต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) กำหนดการชำระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา

โดยลูกค้าสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ไม่เกินร้อยละ 95 ลูกค้าที่สนใจสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold สามารถติดต่อได้ที่

ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02 555 0555

Facebook Comments Box