ตารางวันโอนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนมีนาคม – เมษายน 65

ซึ่งผู้ปกครองที่ต้องเช็กวันโอนเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2565

ทางแฟนเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาเปิดรายละเอียดถึงกำหนดการโอนเงิน

ของปี 2565 เป็นงวดการโอนของมีนาคม – กันยายน 2565

โดยทางโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และมีกำหนดจ่ายเงินอุดหนุนบุตรดังนี้

1.เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565

2.เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

3.เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

4.เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

5.เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

6.เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

7.เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะได้ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th

Facebook Comments Box