กรมขนส่ง เปิดลงทะเบียน ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565

ซึ่งขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2565 ต่อใบขับขี่หมดอายุ โดยไม่ต้องฟังอบรมที่ขนส่ง และจะมีขั้นตอนอย่างไร

และต้องจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์อย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง เช็กได้เลยที่นี่!

ต่อใบขับขี่ ไม่ต้องอบรมที่ขนส่งฯ

ผู้ต้องการต่อใบขับขี่ สามารถอบรมออนไลน์ จากเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก

ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำมายกเว้นการอบรมที่สำนักงานขนส่งได้ โดยใช้ข้อมูลจริงของ

ตนเองในการลงทะเบียน และเข้าอบรมด้วยตนเอง “ไม่สามารถใช้ผลการอบรมของผู้อื่นได้” เนื่องจากเจ้าหน้าที่

ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบก่อนการดำเนินการทุกครั้ง หากผู้ต้องการต่อใบขับขี่ไม่มีประวัติผ่านการอบรม

ต้องเข้าอบรมใหม่ และอาจทำให้เสียสิทธิการจองคิวในวันดังกล่าว

ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

อบรมครั้งแรกให้คลิก “ลงทะเบียน” กรอกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, วันที่ เดือน และปี พ.ศ. เกิด

เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านใช้งานเว็บไซต์ หลังจากนั้นคลิก “ยืนยันข้อมูล” สำหรับเข้าอบรมครั้งถัดไปคลิก “เข้าสู่ระบบ” ได้ทันที

ซึ่งเริ่มการอบรมโดยการทำ “แบบทดสอบก่อนอบรม” ตามใบขับขี่ที่ต้องการจะต่ออายุ ปัจจุบันมีการอบรม 4 ประเภท

สำหรับคนไทย และการอบรมสำหรับชาวต่างชาติ For Foreigner 1 ประเภท

ชมวิดีโอการอบรมจนจบ และทำ “แบบทดสอบหลังอบรม”

ตรวจสอบหรือบันทึกหน้าจอผลผ่านการอบรม ได้ที่ “ผลการอบรม” เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบขับขี่ ภายใน 6 เดือนนับจากผ่านการอบรม

อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning

ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้ ด้วยการจองคิวล่วงหน้าในระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน

DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้ว

ในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม

โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปรากฏคำว่า “(ได้สิทธิจองใหม่)” ซึ่งจะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่าน DLT Smart Queue

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue

iOS : https://apple.co/2GIHARd

แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO

หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

ลงทะเบียน (สำหรับคนที่เคยใช้ครั้งแรก)

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

สร้างรหัสผ่าน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

LINE ID (ไม่บังคับ)

กดที่ปุ่มจองคิว

เข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่

เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต”

เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ เช่น ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี หรือ 2 ปีเป็น 5 ปี

และเลือกวันที่ต้องการต่อใบขับขี่

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ จากนั้นกดยืนยันการจอง > แค็ปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดง

กับเจ้าหน้าที่นำข้อมูลการจองแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับบริการได้ เมื่อจองแล้ว หากไม่มาตามคิวไม่ได้

สามารถยกเลิกได้ โดยเลือกไอคอนมุมซ้ายล่าง > เลือกหัวข้อ “ยกเลิกการจองนี้”

หมายเหตุ

ต้องไปติดต่อก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย

หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

โปรดแต่งกายสุภาพ

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่มีอะไรบ้าง

บัตรประชาชน

ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ใบรับรองแพทย์ยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน ไม่มีโรคประจำตัวที่อันตรายต่อการขับรถ

กรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ กรณีมีผู้จัดหาผลการอบรมออนไลน์ให้และเรียกเก็บเงิน

ค่าดำเนินการ ย้ำ อบรมออนไลน์เพื่อต่อใบขับขี่ ทำได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

 

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่น

สร้างอาชีพในระยะยาว

ระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19

ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร ซึ่งบุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายหรือเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่าย และคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงินปล่อยกู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี)

กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

Facebook Comments Box